W Pyskowicach, w naszym klasztorze odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne w ramach planowanego cyklu konferencji adresowanych dla kobiet.
Wrześniowa sobota pokazała, że warto spotykać się i potrzebny jest czas, by móc „razem” uczestniczyć we Mszy świętej i wysłuchać konferencji poświęconej zagadnieniu jakim jest dobry wypoczynek.
Warto w tym zabieganym świecie zatrzymać się i spotkać przy dobrej kawie, ciastku i w dobrym towarzystwie. Zatem odważnie podjęłyśmy planowanie kolejnego spotkania, które odbyło się w minioną sobotę.
Zatem cieszymy się .To już drugie spotkanie!
Najpierw Eucharystia, dobra homilia i modlitwa za siebie wzajemnie. W sobotnie popołudnie w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Pyskowicach Msze świętą w intencji uczestniczek spotkania sprawował proboszcz Ks.Jan Podstawka.
Po Eucharystii – przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku pojawił się temat o Najsłodszej czyli o służebnicy Bożej siostrze Dulcissimie Hoffmann, o której opowiadała siostra Małgorzata Cur z Raciborza Brzezia.
S.Agnieszka Szyma i s.Malgorzata Cur uzupełniały się wzajemnie opowiadając o ogromnym zainteresowaniu postacią siostry Dulcissimy ludzi z różnych stron Polski i z zagranicy.
Siostry z Brzezia opowiadały świadectwa osób, które modlą się przyzywając s.Dulcissimę a które doświadczyły konkretnej pomocy Bożej .
Nasze spotkania dla kobiet są potrzebne. To widzimy i tak czujemy.
Już planujemy kolejne, tym razem styczniowe.
Pozdrawiamy z Pyskowic.

S.M. Elżbieta Bandziak SMI