Środa 28 tygodnia czasu zwykłego Ewangelia – Łk 11:42-46 Jezus przepisuje zasady społeczeństwa, odtwarza hierarchię wartości. To już nie twoja zewnętrzna obserwacja norm czyni cię częścią Królestwa Bożego, które przyniósł Jezus. To sprawiedliwość, którą dyktuje miłość Boga. Sprawiedliwość, do której skłania miłość Boża, jest sprawiedliwością miłości. Nie chodzi o płacenie podatku od małych rzeczy, ale o kochanie biednych i zepchniętych na margines. Nie zajmuje honorowych miejsc i jest witany z szacunkiem. Chodzi o dbanie o każdą osobę bez różnic i dyskryminacji. Chodzi o bycie miłością inspirowaną miłością Boga. Nie chodzi o utrudnianie życia ludziom przez nasze struktury i system, ale o to, aby życie ludzi było proste i łatwe dzięki naszej miłości. Pytanie, które stawia przed nami Ewangelia: czy jestem miłością w każdej sytuacji, w jakiej się znajduję?