Środa 6. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 8:6-13,20-22
Arka Noego jest symbolem tego, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem w tym stworzeniu. Wszyscy należymy do jednej natury, którą stworzył Bóg. On ją nie tylko stworzył, ale i chroni. Chronił ją poprzez arkę Noego. Ludzkość nie może być odizolowana od natury. Jesteśmy w symfonii z całym stworzeniem. Bardzo symboliczne jest to, że Noe czeka na reakcje przyrody. Wysłał kruka i czekał. Potem wysłał gołębia i czekał. Cierpliwość człowieka wobec natury jest tym, co przynosi pokój naturze. Kiedy nasze samolubstwo i egoizm chcą produkować coraz więcej bez słuchania natury, gałązka oliwna, którą przynosi gołąb, znika z natury. Wszystko jest postrzegane jako część składowa jednostki wytwarzającej w sposób bezwolny. A więc jako współistnienie istot stworzonych w harmonii pod panowaniem Boga. Ważne jest, aby słuchać przyrody z cierpliwością i widzieć całe stworzenie jako współzależny organizm. Ta harmonia jest tym, co sprawia, że stworzenie wytwarza miłą Panu woń. Zastanówmy się: Czy widzę otaczającą mnie przyrodę jako jednostki służące do produkcji dla mnie, czy jako członków stworzonego świata razem ze mną?