Świętej Faustyny Kowalskiej, zakonnicy
Środa 27. tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 11: 1 – 4
Uczniowie obserwują życie modlitewne Jezusa. To sprawia, że w uczniach rodzi się pragnienie, by nauczyć się modlić. A Jezus dzieli się czymś bardzo cennym. Dzieli się swoim synostwem z uczniami, z nami. Pozwala uczniom, nam, nazywać Boga Jego Ojcem jako naszego ojca. To jest podstawowy punkt modlitwy. Ojcostwo Boga i nasz udział w synostwie Jezusa. Na ile w naszym życiu modlitewnym możemy czuć się córkami i synami Boga? To jest punkt wyjścia, z którego wszystko będzie uświęcone w Jezusie i we wszystkim przyjdzie królestwo Boże przez Ducha Świętego. Jako córki i synowie Boga potrzebujemy chleba powszedniego, aby celebrować tę relację. Jako córki i synowie Boga potrzebujemy wzrastać w ciągłym przebaczaniu i potrzebujemy być chronieni przed złem. Zatem pytanie brzmi: Jak bardzo mogę czuć się córką lub synem Bożym w moim życiu duchowym?