Bardzo się cieszę i dziękuję Bogu oraz przełożonym naszego Zgromadzenia, że po rocznej przerwie w pracy misyjnej, mogę  ponownie wyjechać by posługiwać na misjach, tym razem nie w Tanzanii ale na Filipinach w Manili.

W obecnych czasach pandemii, po długim oczekiwaniu i niepewności czy dostanę pozwolenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Manili na wydanie przez ambasadę Filipin w Polsce dla mnie wizy, uzyskałam pisemne pozwolenie. Już po kilku dniach byłam w Ambasadzie Filipin w Warszawie odebrać wizę oraz specjalne pozwolenie na wjazd, a 12 listopada polecę do Manili i dołączę do S. M. Klaudii. Razem będziemy prowadzić dzieła misyjne i apostolat wśród najuboższych dzielnic Manili.

Proszę wszystkich o modlitwę nie tylko za siebie, ale za nasze misje na Filipinach, abyśmy mogły kontynuować dzieło misyjne Kościołała i naszego Zgromadzenia.

Serdecznie pozdrawiam i ogarniam pamięcią w modlitwie wszystkich przyjaciół misji.

Niech Imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki!

S. M. Agata Sobczyk