Wielki Piątek
Ewangelia – Jan 18:1-19:42
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
„Wykonało się”. Co dokonało się w krzyżu? Doskonała manifestacja miłości Boga, która obejmuje ludzkie cierpienie we wszystkich jego formach. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa objął ludzkość. Jezus utożsamił się z nami we wszystkim oprócz grzechu. On jest bezgrzeszny. Cała scena procesu Jezusa w czytaniu jest sposobem na zrozumienie, że Jezus jest bez winy. Jezus został skazany na śmierć za nasze grzechy. Wziął na siebie nasze grzechy. Stał się naszym odkupieniem, przyjmując nasze grzechy i ponosząc ich konsekwencje. Największą konsekwencją naszego grzechu jest śmierć. On również ją przyjął, aby móc dać nam swoje życie z miłości do nas. Jego miłości, której nawet śmierć nie była w stanie pokonać. Jezus oddający swoją Matkę Janowi i oddający Jana Matce Marii jako syna pokazuje początek nowej rodziny zrodzonej z Krzyża. Nowej rodziny Bożej, która stoi pod krzyżem Chrystusa, aby obejmować się nawzajem w cierpieniu i bólu. Zastanówmy się: Jak bardzo zdaję sobie sprawę z tego, co dokonało się w Krzyżu!