CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 2 lutego

Ofiarowanie Pańskie – święto
Pierwsze czytanie – Malachiasza 3, 1-4
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
„Któż zdoła się oprzeć dniu Jego przyjścia?” Nikt nie może oprzeć się wezwaniu Boga. Ten, kto posłucha Jego wezwania, po prostu odda Mu swoje życie. On wchodzi w jego życie i całkowicie je przemienia. „On bowiem jest jak ogień uszlachetniający i jak ług wypełniający. Zajmie swoje miejsce jako uszlachetniający i oczyszczający; oczyści synów Lewiego i uszlachetni ich jak złoto i srebro,”. Kiedy pozwolimy, aby łaska Boża w nas działała, będzie ona jak ogień uszlachetniający. Kiedy pozwolimy, aby nasze życie było utożsamiane z planem Boga, On będzie nas uszlachetniał i oczyszczał. Praca Boga w nas wydobędzie z nas to, co najlepsze. Słuchanie Bożego wezwania i całkowite oddanie naszego życia Bogu przyniesie to, co w nas najlepsze. Co jest najlepszego w naszym życiu poza tym, że plan Boga realizuje się w nas! Wtedy stajemy się najlepszą ofiarą… „wtedy złożą ofiarę Panu, jak należy”. Pytanie więc, na ile po usłyszeniu Bożego wezwania pozwalamy Bogu nas uszlachetnić i oczyścić. Dzieje się to za każdym razem, gdy rezygnujemy z naszego planu, by przyjąć plan Boga. Zastanówmy się: Czy pozwalam Bogu wydobyć ze mnie to, co najlepsze?

 

Share: