Czwartek po Środzie Popielcowej
Wspomnienie świętego Polikarpa, biskupa, męczennika
Pierwsze czytanie – Pwt 30, 15-20
„Ale jeśli twoje serce zbłądzi, jeśli odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się wciągnąć w oddawanie czci innym bogom i służenie im, to mówię ci dzisiaj, na pewno zginiesz”. Nie dlatego, że Bóg tego chce, ale dlatego, że sami wybraliśmy, aby zginąć. Wybieramy!!! „’Zobaczcie, dziś stawiam przed wami życie i pomyślność, śmierć i klęskę. Jeśli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, które ci dziś nakazuję, jeśli będziesz kochał Pana, Boga twego i chodził jego drogami, jeśli będziesz przestrzegał jego przykazań, jego praw, jego zwyczajów, będziesz żył i wzrastał”. Wybieramy między życiem a śmiercią, pomyślnością a klęską. Kiedy jesteśmy z Panem, wybieramy życie i dobrobyt. Kiedy jesteśmy z dala od Pana, wybieramy śmierć i katastrofę. W rzeczywistości nasza wolność nie polega na wybieraniu między dobrem a złem, ale jest to stan, w którym możemy wybrać Pana w wolności. Być z Bogiem w wolności, w swobodzie. Zastanówmy się: czy nasz Wielki Post, to chwile, aby być z Panem w naszej wolności?