Jedność serc jest wyzwaniem, ponieważ jest to miejsce, gdzie moja wyjątkowość spotyka się z wyjątkowością drugiej osoby. Często wyjątkowość drugiego człowieka jest przedstawiana jako zagrożenie dla mnie. Szczególnie wtedy, gdy nie potrafię dostrzec w wyjątkowości drugiego dobra, które mnie ubogaci. A nie ma prawdziwej jedności, jeśli nie dostrzegam wyjątkowości w drugim człowieku. A więc to jest wyzwanie. Tylko Duch Boży, który jest przyczyną naszej niepowtarzalności, może przynieść prawdziwą jedność, w której dostrzegasz niepowtarzalność drugiego i przyjmujesz ją jako uzupełnienie swojej niepowtarzalności. Uświadomcie sobie potrzebę Ducha Bożego pomiędzy osobami i upewnijcie się, że Duch Boży jest obecny pomiędzy wami dla doskonałej jedności. Tworzenie jedności jest tworzeniem nieba dla ciebie i dla drugiej osoby.

Don Giorgio