Jesteśmy cenniejsi za to, czym jesteśmy, niż za to, co mamy. Jest to podstawowa zasada, którą musimy zachować w naszym życiu. Nasze wysiłki w życiu nie mogą polegać na zdobywaniu coraz większej ilości rzeczy, ale na wydobyciu tego, czym naprawdę jesteśmy. Nie możemy nigdy definiować siebie poprzez rzeczy, które mamy lub które zdobyliśmy. Musimy próbować definiować się tym, kim jesteśmy. A naszym dążeniem powinno być wyjście poza siebie, poza nasze egoistyczne interesy. Każde to, co mamy, nie jest tak cenne jak to, kim jesteśmy, ponieważ to, kim jesteśmy, określa nasze szczęście, a to, co mamy, określa, gdzie jesteśmy. Gdziekolwiek jesteśmy, nasze szczęście zależy od tego, kim jesteśmy!

Don Giorgio