Piątek 21 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Tesaloniczan 4:1-8
„Bóg chce, abyście wszyscy byli święci”. Tę świętość osiągamy, poświęcając się życiu, które jest godne naszego powołania. Mamy nasze ciało, które należy do Boga. Musimy używać tego ciała w sposób święty i honorowy, nie ustępując miejsca samolubstwu. W chwili, gdy w naszych relacjach kierujemy się egoistycznymi interesami, oddalamy się od świętości. Mając samolubne interesy, wykorzystujemy naszego brata lub siostrę. Wykorzystujemy innych. To właśnie czyni nas nieświętymi. Wykorzystujemy innych dla własnego egoizmu. Musimy tego unikać i wzrastać w świętości poprzez przezwyciężanie samolubstwa. Zastanówmy się: Czy wykorzystuję innych dla własnego egoizmu?