CHLEB POWSZEDNI

Piątek 20 stycznia

Piątek 2 tygodnia okresu zwykłego
Święty Sebastian, męczennik
Święty Fabian, papież, męczennik
Pierwsze czytanie – Hbr 8, 6-13
„Włożę w ich umysły moje prawa i wypiszę je na ich sercach…. Przebaczę im nieprawości i nigdy nie przypomnę ich grzechów”. Ta nowa relacja Boga z nami jest czymś rewolucyjnym. Jest to coś bardzo osobistego dla każdego z nas. Jest to nowa więź. Ja ustanowię nowe przymierze. I to nie takie jak poprzednie, nie takie przymierze jak to, które zawarłem z ich przodkami. To jest przymierze, w którym Pan troszczy się o każdego z nas. „’Nie będzie już potrzeby, aby bliźni starał się uczyć bliźniego, ani brat, aby mówił do brata: 'Ucz się poznawać Pana'”. Pan troszczy się o każdy umysł i serce. Włoży swoje prawa do każdego umysłu i wypisze je na każdym sercu. Ta intymność przypomina nam o darze Eucharystii, gdzie Pan przychodzi do każdego z nas w bardzo szczególny sposób. Pan jest tak blisko nas. To jest nowe przymierze, przymierze osobistej relacji, gdzie Pan stał się jednym ze mną, aby napisać swoje prawa w moim sercu. Przebaczył wszystkie moje grzechy, aby być jednością ze mną. Zastanówmy się: W Eucharystii Bóg staje się jednością ze mną, aby zapisać w moim sercu swoje prawo miłości.

Share: