Święta Rodzina
Ewangelia – Mt 2:13-15,19-23
„Wstał więc Józef i zabierając ze sobą Dziecko i Jego Matkę, wyruszył tej nocy do Egiptu……Wstał więc Józef i zabierając ze sobą Dziecko i Jego Matkę, wrócił do ziemi izraelskiej.” Wstać, wziąć Dziecko i Jego Matkę i ruszyć do celu wskazanego przez anioła Pana to bycie Świętą Rodziną. Bo życie Świętej Rodziny obraca się wokół Świętego Dziecka, Jezusa. Józef idzie za wskazaniami anioła Pańskiego, idzie za Słowem Bożym. Maryja idzie za Józefem. Proroctwa o Jezusie spełniają się poprzez ich działania. Jezus jest centrum ich życia. My również możemy stać się częścią tej Świętej Rodziny. Stawianie Jezusa w centrum naszego życia jest drogą do stania się częścią tej Świętej Rodziny. Aby umieścić Jezusa w centrum naszego życia, musimy wstać, wyjść z naszych stref komfortu; musimy oderwać się od naszych planów. Następnie musimy wziąć Jezusa i Jego Matkę i ruszyć razem. To znaczy, musimy działać z miłością, aby postawić Jezusa w centrum naszego życia. Zawsze, gdy działamy z miłością do drugiego człowieka, stawiamy Jezusa pośród nas. Czasami wstajemy, poświęcamy się, ale zapominamy działać z miłością, zapominamy się uśmiechać. Zastanówmy się: Czy wstajemy z naszych wygód, aby postawić Jezusa pośród naszego życia i stać się częścią Świętej Rodziny?