CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 3 kwietnia

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
Pierwsze czytanie – Izajasza 42, 1-7
W tych słowach Izajasza możemy dostrzec misję Jezusa Chrystusa. Musimy bardziej medytować na temat osoby Jezusa Chrystusa. Jaka jest Jego misja? On przynosi prawdziwą sprawiedliwość narodom, otwiera oczy niewidomym, uwalnia jeńców z więzienia i z ciemności. Jak On wypełnia swoją misję? Nie woła ani nie krzyczy głośno. On działa w ciszy. On działa w naszym sercu. On działa w nas. On jest Panem, który stworzył niebo i rozpostarł je. Nadał kształt ziemi. Dał oddech ludziom. Ten sam Pan, który wziął cię za rękę i ukształtował, ma misję zbawienia cię, odkupienia. Jest posłany przez Ojca jako przymierze ludzi i światło dla narodów. Osoba Jezusa Chrystusa jest dla nas przymierzem, a On jest dla nas światłem. Miłość Boga jest tym, co przynosi prawdziwą sprawiedliwość dla nas. Nasze przymierze nie jest czymś zapisanym, ale jest to osoba Jezusa Chrystusa, który chce zaprowadzić sprawiedliwość, który chce nas wyzwolić z ciemności. Zastanówmy się: Na ile rozumiem Jezusa Chrystusa jako moje przymierze odkupienia?

 

Share: