Poniedziałek 1 tygodnia w okresie zwykłym
Pierwsze czytanie – Hbr 1, 1-6
„przemówił do nas przez swojego Syna”. Bóg Ojciec przemówił do nas przez swojego jedynego Syna. Co przemówił? Mówił, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. Uczynił swojego Syna jednym wśród nas, aby mógł z nami rozmawiać. Jakże głęboka jest ta tajemnica! Był zadowolony z proroków, których do nas posłał. Chciał jednak kochać nas bardziej. Posłał więc swojego Syna. I Syn uczynił coś bardzo ważnego, abyśmy mogli rozmawiać z Ojcem. Zniszczył zmazę grzechu, abyśmy mogli przez Niego rozmawiać z Ojcem. Syn jest teraz po prawicy Boskiego Majestatu. Tak więc, pytanie teraz brzmi: „jak odpowiesz? Bóg przemówił. Przemówił do nas. Jak więc odpowiadasz? Zaczynamy odpowiadać uznając Syna. Zastanówmy się: Czy naprawdę jesteśmy świadomi tego, że Bóg przemówił do nas przez swojego Syna?