1. Uczyńcie prostą drogę dla naszego Boga poprzez pustynię: Wyprostuj drogę Pana do ciebie, współpracując w Jego Miłości we wszystkich dziedzinach swojego życia.
  2. Niech dolina zostanie wypełniona: Wypełnij doliny kompleksów, niższości, winy i bezradności łaską i miłością Boga.
  3. Każda góra i wzgórze zostaną zburzone: niech wzgórza dumy i egoizmu zostaną zrównane z pokorą i samozaparciem.

Don Giorgio