Współpraca jest sztuką, a także wyrazem tego, kim się jest. Oczywiście, tutaj chodzi o współpracę w czynieniu dobra. Jeżeli czujesz trudności we współpracy, możesz przeanalizować, dlaczego nie chcesz współpracować? Czy dlatego, że chcesz być bohaterem sytuacji? A może coś innego? Współpraca to otwarcie serca, aby włączyć drugiego i dopełnić się w dobru, które pochodzi od drugiego. Współpraca wznosi nasz standard bycia razem na nowe wyżyny, gdzie możesz patrzeć na horyzont razem z innymi. Jest to wizja integralna, w której dzięki współpracy integrujesz różne możliwości z różnymi ludźmi. Współpracuj w dobru i dokonaj zmiany.

Don Giorgio