Święty Atanazy, biskup, doktor Kościoła
Wtorek 4. tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 11, 19-26
„Był to bowiem człowiek dobry, napełniony Duchem Świętym i wiarą”. Taki jest opis o Barnabie w Księdze Dziejów Apostolskich. Był on dobrym człowiekiem. Był dobrym człowiekiem, który jest napełniony Duchem Świętym i wiarą. Te trzy składniki są bardzo ważne w życiu świadka. Bo czytamy po tym opisie o Barnabie, że „I wielka liczba ludzi została pozyskana dla Pana”. To jest w tym sensie, że dzięki temu, jaki jest Barnaba, duża liczba ludzi została pozyskana do Pana. Tak więc te cechy, bycie dobrym człowiekiem, bycie wypełnionym Duchem Świętym i bycie wypełnionym wiarą, spowodowały tę skuteczną misję. Może być tak, że te cechy mogą istnieć same. Można być dobrym człowiekiem, ale bez wiary. Można mieć wiarę, ale nie być otwartym na Ducha Świętego. Można mieć Ducha Świętego, ale nie mieć wiary. Dlatego ważne jest, aby mieć te trzy cechy razem, aby dać prawdziwe świadectwo, które mogłoby pozyskać ludzi do Pana. Zastanówmy się: Czy moje świadectwo obejmuje bycie dobrym, napełnionym Duchem Świętym i z wiarą?