CHLEB POWSZEDNI

czwartek 19 stycznia

Czwartek 2 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Hbr 7,25-8,6
„Zbawienna moc Jezusa jest całkowicie pewna, ponieważ żyje on na wieki, aby wstawiać się za wszystkimi, którzy przez Niego przychodzą do Boga”. Moc Jezusa Chrystusa, by nas zbawić, jest całkowicie pewna. Dlaczego więc nie stoimy blisko Niego? Dlaczego nie utrzymujemy z Nim bliskiej relacji? Przyczyn tej pewności jest kilka. On żyje na wieki. On wstawia się na wieki. On jest święty, niewinny i nieskażony i wzniesiony ponad niebiosa. Ma swoje miejsce po prawej stronie tronu Boskiego Majestatu w niebiosach. On jest sługą świątyni i prawdziwego Namiotu Spotkania. Jest idealny. On jest właściwie prawdziwym Namiotem, w którym spotykają się człowiek i Bóg. Nasza obecność przed Bogiem jest zapośredniczona przez Niego. Dzięki Niemu możemy spotkać Pana. Jezus jest prawdziwym Pośrednikiem. On jest boską przestrzenią, w której mogę spotkać mojego Boga. „Widzieliśmy, że powierzono mu posługę o wiele wyższego rzędu iw tym samym stopniu jest to lepsze przymierze, którego jest pośrednikiem, oparte na lepszych obietnicach”. Zastanówmy się: na ile uznaję Jezusa za jedyną przestrzeń spotkania z Bogiem?

Share: