25. niedziela w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 16, 1-13
Nieuczciwy zarządca stawia przed nami wyzwanie: czy jesteś gotów zrobić to, co konieczne, aby być dziećmi światłości? Czy jesteście gotowi być przebiegłymi, aby przyjąć dodatkowe wyzwania, aby być dziećmi światłości?
Pytanie tutaj brzmi: czy jesteś gotowy kochać więcej, aby pomóc innym? Często jesteśmy zadowoleni z minimum i nie myślimy o tym, aby pomóc drugiemu. Mamy swoje struktury i systemy. Mamy swoje ramy, poprzez które chcemy wykonywać naszą służbę. Wszystko, co wykracza poza te ramy, nie chcemy robić, bo to da mi dodatkowe wyzwania. Nieuczciwy zarządca był gotów podjąć dodatkowe wyzwania, aby uratować swoją pozycję. Jest gotów zrobić wszystko, aby uratować siebie, ponieważ dla niego to on sam jest ważny w swoim życiu. Często nie jesteśmy gotowi na podjęcie dodatkowych wyzwań, aby kochać drugiego człowieka w potrzebie, bo nie jest on ważny. Stajemy się więźniami naszego systemu, ponieważ dla nas nasz system jest ważniejszy niż ubodzy i potrzebujący. Uczyńcie potrzebujących i ubogich priorytetem swojego życia, aby być dziećmi światłości.