Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu, to placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej od roku 2004. Ośrodek prowadzi działalność edukacyjną i opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi i chorobami przewlekłymi. . Część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Nasi wychowankowie to podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dzieci do ZOL-u trafiają najczęściej przez skierowanie sądowe, ze względu na brak rodziców bądź patologie w rodzinie oraz swoją niepełnosprawność. NSOSW prowadzi internat dla dzieci szkolnych oraz Szkolę Podstawową. Dzieci pobierają naukę w zakresie dostosowanym do swoich możliwości, zdobywają tez umiejętności życia codziennego takie jak: samodzielna toaleta, ubieranie się, ścielenie łóżka, przygotowanie kanapek oraz gotowanie. Każde dziecko na swoją miarę. Staramy się przede wszystkim stworzyć dzieciom dom, którego nie mają, aby czuły się chciane i kochane. Nasi pracownicy to doświadczeni pedagodzy i nauczyciele angażujący się w prace i wychowanie. Wszyscy pracownicy to rodzina dla dzieci, które spędzają tutaj swoje życie do pełnoletniości. Po ukończeniu 18 roku życia każde z nich jesteśmy zmuszeni przenosić do innych ośrodków dla dorosłych i są to zwykle Domy Pomocy Społecznej. Zdarza się jednak, chociaż nie często w ostatnim czasie, że dzieci są adoptowane bądź  trafiają do rodzin zastępczych. Dla nas ważne jest, by dzieci były szczęśliwe mimo swej niepełnosprawności. Organizujemy wycieczki, spacery, kino, ferie, biwaki, wyjazdy wakacyjne. (W czasie pandemii bardzo ograniczone bądź całkiem zawieszone). Na terenie Ośrodka mamy kaplicę z Najświeższym Sakramentem, gdzie każdej niedzieli i w święta sprawowana jest Eucharystia z udziałem dzieci i pracowników. Z okazji świat przygotowujemy jasełka oraz mękę pańską. Święta, szczególnie Bożego Narodzenia staramy się obchodzić uroczyście siadając  wspólnie z dziećmi do wieczerzy wigilijnej, łamiąc się opłatkiem i śpiewając kolędy. W naszej pracy pomagają nam nasi przyjaciele, którzy wspierają nas materialnie, finansowo ale jeszcze bardziej przez osobistą  wieź z dziećmi. Jestem pełna podziwu dla zaangażowania pracowników oraz ludzi zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem. To nie jest tylko praca ale misja, którą staramy się wypełniać całym sercem. To nie tylko dzieci, chociaż przede wszystkim one, ale także niemalże 50 osobowa kadra pracownicza. Wszyscy stanowimy rodzinę.

S.M. Natalia Kozieł

Aby bliżej poznać dzieci i specyfikę placówki zapraszamy na nasz  Facebook : Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaszkotlu.