AKTUALNOŚCI

Sakrament bierzmowania

W przemówieniu do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetów 10 września 2022 r. papież Franciszek potwierdził, że katecheci i katechetki są świadkami, którzy oddają się w służbę wspólnoty chrześcijańskiej, aby zachęcać do wzrostu wiary w konkrecie codziennego życia. Są tymi, którzy wytrwale głoszą Ewangelię Miłosierdzia; tymi, którzy potrafią nawiązać istotne więzi przyjęcia i bliskości, które pozwalają nam lepiej smakować Słowo Boże i przeżywać Tajemnicę Eucharystyczną, przedstawiając jednocześnie owoce dobrych czynów. Dla ojca świętego katecheza nie jest godzinną lekcją, ale raczej żywym doświadczeniem wiary, którą każdy z nas chce przekazać przyszłym pokoleniom. Z pewnością musimy znaleźć najlepsze sposoby przekazywania naszej wiary ludziom w zależności od ich wieku i poziomu zrozumienia. Jednak najważniejszy jest osobisty kontakt, jaki mamy z każdą osobą. „Tylko osobisty kontakt – powiedział Papież – otwiera serce na przyjęcie pierwszego głoszenia i na chęć wzrastania w życiu chrześcijańskim z takim dynamizmem, jaki umożliwia katecheza”.

To właśnie w tym aspekcie myślenia papieża ́otrzymałam 15 dzieci z parafii św. Franciszka z Asyżu w Monte Mario, aby przygotować je do sakramentu bierzmowania. Przygotowywałam je przez dwa lata. Jest to sakrament, który pozwala wiernym przyjąć Ducha Świętego do swoich serc i otrzymać Jego siedem darów: mądrość, intelekt, radę, męstwo, naukę, pobożność i bojaźń Bożą. Zbyt często ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jest to ważne. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych, którzy nie zawsze mają odpowiednie narzędzia, by podążać drogą Jezusa. W trakcie przygotowania uświadomiłem sobie jak bardzo ważni w tym procesie są rodzice i chrzestni, bo z ich przykładów życia młody chrześcijanin może zrozumieć, co to znaczy otrzymać sakrament bierzmowania i pokazać, że kocha Jezusa.

Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym procesie, był to intensywny czas przygotowania, z rekolekcjami duchowymi, modlitwami, sakramentem pojednania i seminarium, które miało pomóc im być mocnymi w ich chrześcijańskim świadectwie. 10 Z 15 dzieci zostało bierzmowanych przez Monsignora Paolo Selvadagi, biskupa pomocniczego dla sektora zachodniego diecezji rzymskiej, 13 listopada 2022 roku. Chciałabym podziękować moim przełożonym i całej mojej wspólnocie za danie mi możliwości służenia w ten sposób Kościołowi Chrystusa.

Sr. Clementina SMI

Share: