Sobota po Środzie Popielcowej
Pierwsze czytanie – Izajasz 58, 9-14
Czytanie z Księgi Izajasza kontynuuje nacisk Pana na sprawiedliwość społeczną i jej związek z naszą relacją z Bogiem. Jeśli wokół nas są głodni ludzie, jeśli wokół nas są uciskani ludzie, nie możemy być obojętni. Nie możemy ich po prostu ignorować i prowadzić nasze codzienne życie i nasze codzienne modlitwy. Musimy dać chleb głodnym i ulgę uciśnionym. To prawda, że nie możemy zmienić wszystkiego. Ale róbcie to, co możecie. Ponadto, ważne jest, abyśmy utrzymywali w naszym umyśle ten nieodłączny związek pomiędzy naszą relacją z Bogiem a sprawiedliwością społeczną wokół nas. Musimy działać przeciwko niesprawiedliwości społecznej, która pochodzi z jarzma naszego systemu, z zaciśniętej pięści i niegodziwego słowa. W naszej rodzinie, w naszej społeczności, a nawet wśród naszych przyjaciół będą osoby, które cierpią z powodu naszych nieostrożnych słów, które je ranią. Niektórzy mogą cierpieć z powodu naszego uporu lub naszej zaciśniętej pięści, aby dostosować je do naszego sposobu myślenia. Zastanówmy się: Jak dużą wagę przywiązuję do sprawiedliwości społecznej wokół mnie w mojej relacji do Boga?