„Dzielmy się dobrem! Niech cała Polska, a nawet świat, zjednoczy się wyrażając wdzięczność za życie i świętość Jana Pawła II” – tak brzmiała zachęta do udziału w akcji  Cała Polska śpiewa „Barkę”, która ma na celu upamiętnić 100 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II

Zaproszenie do autorskiego wykonania Barki otrzymałyśmy jako siostry ze  wspólnoty w Brzeziu od Pani Aleksandry Gamrot – dyrygent „Chóru Brzezie” by razem wyśpiewać nasze dziękczynienie Bogu za dar tak wspaniałego człowieka, jakim był Ojciec święty Jan Paweł II.

Pełna mobilizacja i szybka decyzja na TAK, by spróbować sprostać wyzwaniu.

Błyskawicznie pojawiła się we mnie myśl, by przygotować tę piosenkę szerzej zapraszając do wykonania Barki, także nasze Siostry z kraju i z zagranicy.

Niestety Covid – 19 spowodował zwolnienie tempa realizacji projektu a jednak nadzieja, że uda się, że trzeba, że …dlaczego nie spróbować zaśpiewać razem choć osobno… niosła mnie i oto jest ! Barka śpiewana z serca i sercem, uroczyście i z przejęciem. Wykonaniu Barki nadałabym tylko inny tytuł :”Poważnie Poważni w Barce”

A dziś możemy serdecznie podziękować Pani Dyrygent, Chórowi Brzezie, naszym polskim i tanzańskim siostrom za wspólne tworzenie muzycznej laurki dla Jana Pawła II

Dziękujemy

http://youtu.be/1JK7iHl5fW8

s. Małgorzata Cur SMI