Środa, 29 listopada

Środa, 29 listopada

Środa 34 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Daniela 5:1-6,13-14,16-17,23-28
„Chwaliliście bogów ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z drewna i kamienia, którzy nie widzą, nie słyszą ani nie rozumieją; ale nie daliście chwały Bogu, który trzyma w swoich rękach wasz oddech i wszystkie wasze losy”. W każdych okolicznościach jesteśmy wezwani do dostrzegania prawdziwego Boga i Jego ręki. Możemy łatwo przegapić obecność prawdziwego Boga w naszym życiu i błędnie nadać znaczenie tym rzeczom, które wydają się nam ważne. W przypadku króla Belszaccara, zostaliśmy zaślepieni przez złoto i srebro i nie dostrzegliśmy Boga, który wstrzymał jego oddech i cały jego majątek. Ten błąd go zawiódł. Pismo na ścianie mówiło, że Bóg zważył go i stwierdził brak czegoś ważnego. Brakującym elementem jest jego zdolność do rozpoznania Prawdziwego Boga w obecności jego bogactwa i przyjemności. Bogactwo i sukces są elementami, które czasami zaślepiają nas, aby zobaczyć Dawcę bogactwa i sukcesu. Zastanówmy się: Co widzę najbardziej: mój sukces czy Dawcę mojego sukcesu?

Wtorek, 28 listopada

Wtorek, 28 listopada

Wtorek 34 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Daniel 2:31-45
W tym fragmencie widzimy, że Daniel interpretuje sen króla Nabuchodonozora. Król miał sen o przyszłości swojego królestwa. Nie potrafił jednak wyjaśnić znaczenia tego snu. Potrzebował tłumacza, a Daniel był narzędziem Boga, który wyjaśnił znaczenie tego snu. Ten obraz bardzo wiele mówi o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Jego plan jest doskonały. Panuje On w sprawiedliwości i prawdzie. Chodzi tutaj o zrozumienie planu Bożego poprzez Słowo Boże objawione w Kościele. Pan używa do tego osób charyzmatycznych. Musimy słuchać Kościoła i uczynić naszą osobistą historię taką samą jak plan Boży. Zastanówmy się: Czy słucham Słowa Bożego jako planu życia dla mnie?

Poniedziałek, 27 listopada

Poniedziałek, 27 listopada

Poniedziałek 34 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Daniel 1:1-6,8-20
„A Bóg obdarzył tych czterech chłopców wiedzą i inteligencją we wszystkim, co dotyczy literatury, i mądrością”. Nasze życie duchowe lub nasza relacja z Bogiem zależy od tego, jak bardzo wierzymy w Pana. Często nie podążamy za tym, czego wymaga nasza wiara, ponieważ nie ufamy własnej wierze. Albo nie jesteśmy przekonani o własnej wierze. Kiedy coś nowego jest proponowane przez coś, co jest obce naszej wierze, mamy tendencję do akceptowania tego i podążania za tym. Ponieważ nie jesteśmy przekonani o własnej wierze. Daniel był bardzo przekonany o swoich własnych tradycjach i dlatego był gotów poprosić o 10-dniowy szlak. Daniel był przekonany, że dieta proponowana przez jego tradycję opartą na jego wierze jest bardziej skuteczna niż dieta proponowana przez tradycję pogańską. I miał rację. Trzymajmy się więc tradycji i zwyczajów opartych na naszej wierze i nie wątpmy w nią, gdy widzimy pewne innowacje, w których wiara jest pozbawiona. Zastanówmy się: Czy jestem przekonany do mojego sposobu życia opartego na mojej wierze, czy też mam wątpliwości?

Niedziela 26 listopada

Niedziela 26 listopada

Chrystusa Króla – Uroczystość
Pierwsze czytanie – Ezechiela 34:11-12,15-17
„Jak pasterz ma przed oczyma całą swoją trzodę, gdy staje pośród rozproszonych owiec, tak i ja będę miał przed oczyma moje owce”. Dziś obchodzimy święto Chrystusa Króla. Chrystusa Króla, który jest pasterzem. Czytanie jest bardzo opisowe. Chrystus Król nie jest królem, który panuje, ale Chrystus Król jest pasterzem, który troszczy się o owce. Każda owca jest ważna dla tego pasterza. On chce, aby każda owca była w Jego oczach. Ratuje je od mgły i ciemności. On sam pasie owce. Nie zleca pracy na zewnątrz. On osobiście troszczy się o owce. Kiedy jedna owca się zgubi, szuka jej i przyprowadza z powrotem. Nasz Król jest prawdziwym pasterzem. Dla nas ważne jest, aby uznać Jezusa Chrystusa za naszego Pasterza. Zastanówmy się: Jak bardzo poddaję się Jezusowi, mojemu Królowi-Pasterzowi?

Sobota, 25 listopada

Sobota, 25 listopada

Sobota 33. tygodnia okresu zwykłego
Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica, męczennica
Sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze czytanie – 1 Księga Machabejska 6:1-13
„Lecz teraz przypominam sobie zło, które wyrządziłem w Jerozolimie”. Antioch wyraża skruchę i uznaje, że jego nieszczęścia mogą być wynikiem złego traktowania Żydów. Jest to moment skruchy. W tym fragmencie widzimy również granicę władzy. Pomimo bycia potężnym królem, Antioch jest przedstawiony jako bezradny w obliczu swojej choroby i zbliżającej się śmierci. Służy to jako przypomnienie o ograniczeniach ziemskiej władzy i nieuchronności ludzkiej śmiertelności. Jednocześnie widzimy, że cierpienie króla może być okazją do lepszego zrozumienia bólu innych. Cierpienie ma potencjał, by prowadzić do samoświadomości i transformacji, choć w tragicznym kontekście konkretnej historii. Widzimy więc, że zawsze mamy możliwość pokutowania za to, co zrobiliśmy. A moce, które mamy teraz, nie są wieczne. Wreszcie, nasze cierpienia mogą być okazją do lepszego zrozumienia trudności innych. Zastanówmy się: Czy postrzegam moje cierpienia jako możliwość zrozumienia bólu innych?

Piątek, 24 listopada

Piątek, 24 listopada

Święci Andrzej Dũng-Lạc i Towarzysze, Męczennicy
Piątek 33. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Księga Machabejska 4:36-37,52-59
„Radości wśród ludu nie było końca, a hańba pogan została z nich zdjęta”. Fragment ten wyjaśnia poświęcenie Świątyni po odzyskaniu jej od Seleucydów. Werset ten wyjaśnia, jak bardzo lud Boży był przywiązany do Świątyni. Świątynia była centrum ich życia. Nadawała sens ich życiu. W Nowym Testamencie Świątynia została zastąpiona żywą obecnością Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Za każdym razem, gdy mamy możliwość odwiedzenia Najświętszej Eucharystii i przyjęcia Najświętszego Sakramentu, mamy możliwość być bardziej radośni niż ludzie w Starym Testamencie. Ale pytanie jest takie, że wiele razy nie jesteśmy świadomi tego faktu. Zastanówmy się: Czy jestem wystarczająco szczęśliwy z możliwości posiadania w moim życiu żywej obecności Boga w Świętej Eucharystii?