Środa 29 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 6:12-18
„Każdą część ciała swego czyńcie bronią walczącą po stronie Boga”. To wyjaśnia powód posiadania łaski Bożej. Łaska Boża pomaga nam uczynić wszystko w nas narzędziem Bożego planu. To, co mamy, nasze talenty, nasze zdolności, wszystko musi być narzędziem Bożego planu. Nie możemy pozwolić, by nasz egoizm wykorzystywał nasze talenty i zdolności. Kiedy na to pozwolimy, nasze talenty i zdolności staną się w nas bezbożną bronią walczącą przeciwko nam. Natomiast kiedy stajemy się narzędziem Bożej łaski, pozwalamy sobie żyć życiem Jezusa Chrystusa. Zostaniemy uwolnieni z niewoli naszego egoizmu i staniemy się sługami miłości Boga. Upewnijmy się więc, że wszystko, co mamy i czym jesteśmy, służy Bożej łasce. Zastanówmy się: Czy świadomie staram się uczynić wszystko we mnie narzędziem Bożej łaski?