Wtorek 21 lutego

Wtorek 21 lutego

Wtorek 7 tygodnia okresu zwykłego
Święty Piotr Damian, biskup, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – Syr 2, 1-11
„Zaufaj Mu, a On cię podtrzyma, podążaj prostą drogą i miej nadzieję w Nim”. Chodzi tu o naszą relację z Bogiem. To zaufanie jest relacją, którą musimy zawsze utrzymywać. Słowo Boże mówi nam, abyśmy nie byli zaniepokojeni, gdy nadejdzie nieszczęście. W dzisiejszych czasach, kiedy słyszymy o wielu katastrofach na całym świecie, jest to bardzo aktualne. Relacja, którą mamy z Bogiem musi być czymś trwałym. „Przylgnij do Niego i nie opuszczaj Go”. Jakże pięknie to jest powiedziane. Przylgnij do Niego jak dziecko do ojca. Cokolwiek się z nami dzieje, ten stan, ta relacja nie może się zmienić. Wyzwania nie są sytuacjami do paniki, ale do cierpliwości. Bo w tych momentach Bóg działa. „Bo Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy, ratuje w dniach utrapienia”. Ta pewność musi być podstawą naszej relacji z Bogiem. Bez tej pewności będziemy zawsze w niepewnej sytuacji. Zastanówmy się: Na ile jestem pewny swojego zaufania do Pana, zwłaszcza w tych momentach niepewności?

 

Poniedziałek 20 lutego

Poniedziałek 20 lutego

Poniedziałek 7. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Syr 1, 1-10
Mądrość jest dziełem Boga. Różni się od inteligencji i nauki. Bo jak mówi Eklezjastyk: „Wszelka mądrość jest od Pana”. Nie tylko, że mądrość jest od Boga i pozostanie na wieki z Boga. „…i jest Jego własnością na zawsze”. Dlatego tak ważne jest, aby mieć tę mądrość, która pochodzi od Boga i która pozostaje u Boga. Jest ona darem. „On sam ją stworzył, wejrzał na nią i ocenił, i rozlał ją na wszystkie swoje dzieła, aby była u wszystkich ludzi jako Jego dar, i przekazał ją tym, którzy Go miłują”. Mądrość Boża została stworzona, aby być darem dla tych, którzy kochają Boga. Oznacza to, że Mądrość jest wynikiem miłości. Jest ona wynikiem twojej miłości do Boga. Im bardziej kochasz Boga, tym bardziej mądrość Boża będzie ci towarzyszyć. Mądrość, która pochodzi z miłości, ma logikę miłości, ma perspektywę miłości i ma motyw miłości. Musimy naprawdę pragnąć tej mądrości kochając Boga. Zastanówmy się: Czy naprawdę pragnę mądrości od Pana z moją miłością do Niego?

 

Niedziela 19 lutego

Niedziela 19 lutego

Siódma niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Kapłańska 19:1-2,17-18
„Bądźcie święci, bo Ja, Pan, Bóg wasz, jestem święty. ’ Nie wolno ci nosić w sercu nienawiści do brata twego… Masz kochać bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem Pan.” W tym czytaniu ze Starego Testamentu związek świętości z miłością bliźniego jest bardzo wyraźny. Świętość zależy od tego, na ile potrafię przyjąć swojego bliźniego do swojego serca. Ta miłość to otwartość naszego serca na drugiego człowieka. Nie zależy ona od jakichś działań. Zależy od przyjęcia osoby przed jej indywidualnymi działaniami. Te indywidualne działania osoby nie mogą rodzić nienawiści, zemsty, urazy – mówi Słowo Boże. Świętość zależy od tego, na ile można wzrastać nad nimi do tego stopnia, że kocha się drugiego człowieka. Miłość, która nie jest uwarunkowana przewinieniem drugiej osoby, ale miłość, która widzi Pana, który prosi nas, abyśmy kochali drugą osobę jak siebie samych. Zastanówmy się: Czy moja miłość do innych jest uwarunkowana jego poszczególnymi czynami?

Sobota 18 lutego

Sobota 18 lutego

Sobota 6 tygodnia okresu zwykłego
Sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze czytanie – Hbr 11, 1-7
„A teraz niemożliwe jest podobać się Bogu bez wiary”. Czytanie pokazuje, jak wiara odnosi wszystko do Boga. Stworzenie, historia ludzkości i powołanie człowieka. Wiara znajduje odpowiedzi na nasze pytania dotyczące otaczającego nas świata. Wiara daje powód do sprawiedliwego działania Abla i nawet po jego śmierci jego wiara przemawia. Wiara przekracza wszystko. Pomaga w relacji z Bogiem, motywuje nasze działania i nadaje tym działaniom trwałość. Działanie z wiarą w Boga jest bardzo szczególnym działaniem ze względu na jego powiązanie z Bogiem. Wiara nadaje temu działaniu bardzo szczególną istotę, która nigdy nie może być zniesiona, ponieważ jest związana z Bogiem, który jest wieczny. Wiara jest tak dynamiczna, że kiedy ją masz, przejmuje kontrolę nad tobą i twoimi działaniami. To nie jest tylko przekonanie. To oddanie siebie w ręce Tego, w którego mamy wiarę. I cały świat wokół nas staje się związany z tą wiarą. Zastanówmy się: Jak bardzo mój świat jest zależny od mojej wiary w Boga?

Wieża Babel

Wieża Babel

Wieża Babel zawsze inspiruje do głębokiej refleksji nad pragnieniem naszego przepełnionego pychą ego. Nasze ego, które chce sięgnąć nieba i utrzymać cały świat wokół siebie. Używamy naszych wygodnych koncepcji i odpowiednich pomysłów, aby zrobić tę wieżę naszej pychy. Nawet jeśli wiemy, że niebo jest daleko, wciąż próbujemy zbudować tę wieżę ego na iluzji, że jest bardzo blisko. Przekonujemy innych, aby przyczynili się do budowy naszego przepełnionego pychą ego za pomocą wymyślonych potrzeb i fikcyjnych propozycji. Pamiętajmy, że jest to próba nieudana, zawsze nieudana. Nasza pycha tylko nas unicestwi.

Don Giorgio