Siódma niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Kapłańska 19:1-2,17-18
„Bądźcie święci, bo Ja, Pan, Bóg wasz, jestem święty. ’ Nie wolno ci nosić w sercu nienawiści do brata twego… Masz kochać bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem Pan.” W tym czytaniu ze Starego Testamentu związek świętości z miłością bliźniego jest bardzo wyraźny. Świętość zależy od tego, na ile potrafię przyjąć swojego bliźniego do swojego serca. Ta miłość to otwartość naszego serca na drugiego człowieka. Nie zależy ona od jakichś działań. Zależy od przyjęcia osoby przed jej indywidualnymi działaniami. Te indywidualne działania osoby nie mogą rodzić nienawiści, zemsty, urazy – mówi Słowo Boże. Świętość zależy od tego, na ile można wzrastać nad nimi do tego stopnia, że kocha się drugiego człowieka. Miłość, która nie jest uwarunkowana przewinieniem drugiej osoby, ale miłość, która widzi Pana, który prosi nas, abyśmy kochali drugą osobę jak siebie samych. Zastanówmy się: Czy moja miłość do innych jest uwarunkowana jego poszczególnymi czynami?