Święty Benedykt, opat, współpatron Europy
Ewangelia – Mateusz 19:27-29
„A każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub ziemię dla mego imienia, stokrotnie otrzyma zapłatę i odziedziczy życie wieczne”. To jest właśnie radość chrześcijańskiego życia. Nie chodzi tu wyłącznie o życie wieczne. Dotyczy ono również życia tu, na ziemi, w chwili obecnej. Naśladowanie Jezusa nie jest ściśle związane z życiem po śmierci. Ale jest również związane z życiem tu i teraz. To, co zostawiłeś dla Jezusa Chrystusa, znajdziesz teraz ponad sto razy. Twoje odejście nie jest kwestią żałoby, ale kwestią stokroć większej radości. Twoja rozłąka z pewnymi rzeczami, które dawały ci szczęście, zostanie przemieniona z Jezusem Chrystusem, powodem do stokrotnego szczęścia. Tak więc naśladowanie Chrystusa oznacza bycie szczęśliwym teraz, a następnie odziedziczenie życia wiecznego. Możemy to zobaczyć w życiu prawdziwych mnichów i osób konsekrowanych, którzy zostawili wszystko, ale są naprawdę szczęśliwi i radośni. Zastanówmy się: Czy uznaję, że naśladowanie Chrystusa jest powodem do szczęścia tu i teraz?