Czwartek 13 tygodnia czasu zwykłego
Święta Elżbieta Portugalska
Ewangelia Mateusza 9: 1-8
„Gdy to ujrzeli, ogarnął ich podziw i chwalili Boga za to, że dał ludziom taką moc”. To prawda. Musimy mieć uczucie podziwu, gdy myślimy o skutkach wcielenia. Musimy mieć uczucie podziwu, gdy myślimy o sakramencie Eucharystii. Musimy odczuwać podziw, gdy myślimy o innych sakramentach. Ludzie otaczający Jezusa w tamtym czasie myśleli o Jezusie tylko jako o człowieku i byli zaskoczeni mocą tego człowieka. Jezus jest Bogiem. Ale kiedy Bóg stał się człowiekiem, człowiek otrzymał taką moc. Moc, by stać się synami i córkami Boga. Moc, aby otrzymać przebaczenie grzechów, tak jak stało się to z paralitykiem. Moc, aby zostać uzdrowionym przez obecność Boga. Moc życia w obecności Boga. Przed tą mocą musimy czuć respekt. Musimy być wdzięczni. Musimy stać w zachwycie w każdej chwili naszego życia. Zastanówmy się: Czy stoję z podziwem przed tajemnicą wcielenia?