Po świętowaniu 50-lecia naszego Zgromadzenia w Tanzanii w lipcu tego roku, miałyśmy wielką radość 8 września 2022 r. ogłosić, że 7 młodych postulantek rozpoczęło nowicjat w Chikukwe (Tanzania), a kolejne 7 kandydatek, po zakończeniu kandydatury, poprosiło o przyjęcie do postulatu naszego Zgromadzenia.
Towarzyszmy tym młodym dziewczętom i kobietom naszymi modlitwami i prośmy Boga, aby nadal towarzyszył naszemu Zgromadzeniu swoim błogosławieństwem, aby dzieło i charyzmat naszego Założyciela mogły w przyszłości szerzyć się i rozwijać w Tanzanii.