Piątek 14. tygodnia zwykłego
Święty Kamil z Lellis, kapłan
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 46:1-7,28-30
Jakub dotarł do Beerszeby. Musi podjąć ważną decyzję. Mieszka na ziemi, która została mu dana przez Pana. Składał ofiary i czekał na potwierdzenie od Pana, że jego decyzja o udaniu się do Egiptu jest słuszna. Bóg pojawia się w wizji i potwierdza: „Nie bój się zejść do Egiptu, bo uczynię cię tam wielkim narodem. Ja sam pójdę z tobą do Egiptu. Ja sam sprowadzę cię z powrotem, a ręka Józefa zamknie twoje oczy”. Potwierdzenie Pana jest siłą Jakuba, by udać się do Egiptu. Udaje się do Egiptu z tym potwierdzeniem od Pana. Ta interakcja z Panem jest prawdziwą relacją, którą musimy rozwijać w naszym życiu. Komunikacja między nami a Panem. Związek między tym, co dzieje się w naszym życiu, a tą komunikacją. Nie chodzi o to, że komunikacja z Panem jest w jednym kierunku, a wydarzenia życiowe w innym. Jakub chciał zobaczyć swojego syna, o którym myślał, że nie żyje. Ale jego pragnienie zobaczenia tego syna nie wyprzedziło jego pragnienia otrzymania potwierdzenia od Pana. Wydarzenia życiowe są bezpośrednio związane z relacją z Bogiem. Zastanówmy się: jak bardzo moje wydarzenia życiowe są związane z moją komunikacją z Panem?