Środa 12 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Mateusza 7:15-20
„Po owocach ich poznacie ich”. Jest to bardzo prosta nauka, którą można zweryfikować na podstawie otaczającej nas przyrody. Po owocach możemy poznać nie tylko drzewo, ale także jego zdrowie. Jeśli drzewo jest zdrowe, wydaje dobre owoce. Również jeśli owoce są dobre, możemy nazwać je dobrym drzewem. Chodzi więc o rodzaj i jakość drzewa. Ważne jest, aby być dobrym drzewem i wydawać owoce dobrej jakości. Przez chrzest wszyscy jesteśmy dobrymi drzewami noszącymi w sobie życie Chrystusa. Teraz mamy wyzwanie, by wydawać dobre owoce, które są dobrymi uczynkami. Energię do dobrych czynów otrzymujemy poprzez współpracę z łaskami udzielanymi przez sakramenty i nasze życie duchowe. Nasze dobre uczynki, nasze dobre słowa, nasze dobre myśli, nasz dobry temperament są znakami, że wydajemy dobre owoce. Ale jeśli dużo się modlimy, a jednocześnie na wszystko się denerwujemy, oznacza to, że nie współpracujemy z łaską. Konkretne dobre uczynki są prawdziwymi dobrymi owocami, które muszą pochodzić od nas. Prawdziwe czyny miłości i miłosierdzia. Zastanówmy się: Czy wydaję dobre owoce poprzez moje konkretne czyny miłości?