CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 23 kwietnia

III Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 2:14,22-33
Dziś czytamy przemowę Piotra. Ta przemiana w Piotrze jest świadectwem przyjścia Ducha Świętego. Jest to dowód samego Zmartwychwstania. Ta osobista przemiana w osobie Piotra jest dowodem na istnienie Chrystusa Zmartwychwstałego. Ta osobista przemiana w osobie Piotra wypływa z jego doświadczenia doświadczenia Jezusa. Relacja Jezusa Chrystusa z Jego Ojcem jest centralnym punktem Zmartwychwstania. Miłość Boga Ojca da Synowi moc do pokonania mocy śmierci. Tej miłości Boga Ojca doświadczonej przez Syna, Jezusa Chrystusa, jest świadkiem Piotr i inni uczniowie. I na tym Piotr i inni uczniowie opierają swoją wiarę w tego samego Boga Ojca, który obiecał Ducha Świętego. „Bóg wskrzesił tego człowieka Jezusa do życia, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Teraz wyniesiony na wyżyny przez prawicę Boga, otrzymał od Ojca Ducha Świętego, który był obiecany, a to, co widzicie i słyszycie, jest wylaniem tego Ducha”. Nasza osobista przemiana jest najlepszym świadectwem cudu Zmartwychwstania. Nasza osobista przemiana jest najlepszym świadectwem działania Ducha Świętego. Zastanówmy się: Na ile moje życie świadczy o zmartwychwstaniu Chrystusa?

Share: