Święty Ambroży, biskup, doktor Kościoła
Czwartek 1. tygodnia Adwentu
Pierwsze czytanie – List do Efezjan 3:8-12
„…tę szczególną łaskę nie tylko głoszenia poganom nieskończonego skarbu Chrystusa, ale także wyjaśniania, w jaki sposób tajemnica ma być rozdzielana”. Objawienie odbywa się poprzez głoszenie nieskończonego skarbu Chrystusa, a udzielanie tego nieskończonego skarbu odbywa się za pośrednictwem Kościoła. Wszechogarniająca mądrość Boża zgodnie z planem z całej wieczności zdecydowała, że Kościół staje się narzędziem dystrybucji łask w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Dlatego w Kościele możemy zbliżyć się do Boga z całkowitą ufnością poprzez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Ten Boży plan, Jego wcielenie, przez które objawia się nieskończony skarb Chrystusa, oraz rozdzielanie tych bogactw przez Kościół stają się punktem zaufania do Boga przez wiarę w Jezusa. Zastanówmy się: Jaką mam wiarę w zbliżaniu się do Boga w pełnym zaufaniu?