23. niedziela okresu zwykłego
Ewangelia – Łk 14, 25-33
„Kto nie niesie swego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem”. Miłość Jezusa Chrystusa na krzyżu uczyniła dla nas wzór miłości. Krzyż stał się centralnym punktem miłości. Bez krzyża nie możemy kochać. Pojawia się tu nieodłączny związek między krzyżem a byciem uczniem. Są w tym dwa momenty: niesienie własnego krzyża i naśladowanie Jezusa. Nie możemy nieść swojego krzyża i iść tam, gdzie chcemy. To nie uczyni nas uczniami Chrystusa. Często nosimy krzyże, ale po to, aby osiągnąć to, czego chcemy. Ale Jezus mówi bardzo wyraźnie. Noś krzyż i idź za Nim. Zastanówmy się, dokąd zmierzam niosąc swój krzyż? Za moim egoizmem czy za moim Jezusem Chrystusem?