Święta Elżbieta Węgierska, zakonnica
Piątek 32. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Mądrość 13, 1-9
Wszystko wokół nas musi prowadzić nas do prawdziwego Twórcy. To bardzo ważne. W przeciwnym razie pozostaniemy w połowie drogi z tym wszystkim, co mamy. Cokolwiek nas zachwyca, cokolwiek nas oczarowuje, musi prowadzić do Autora tego piękna, którym jest Stwórca. Wspaniałość i piękno stworzeń kontemplują Autora. Ilekroć więc znajdujemy się przed czymś wspaniałym i pięknym, nasze oczy muszą kierować się ku Stwórcy, który to stworzył. Kiedy tkwimy we wspaniałości lub pięknie, nie kierując się w stronę Stwórcy, jesteśmy zablokowani i zredukowani do tego poziomu, zamiast przenieść się do królestwa Stwórcy. Wybór zawsze należy do nas. Czy chcemy być ze Stwórcą, czy ze stworzeniami. Jeśli wybierzemy to pierwsze, nasze życie będzie związane z tą ograniczoną przestrzenią. Jeśli wybierzemy to drugie, nasze życie zostanie uwolnione, aby być w wieczności. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie uwolnić się od rzeczy, które lubię w kierunku ich Autora?