Piątek 24 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Tymoteusza 6:2-12
„Musisz dążyć do tego, by być świętym i religijnym, pełnym wiary i miłości, cierpliwym i łagodnym”. Być świętym i religijnym oznacza być wypełnionym wiarą i miłością, cierpliwym i łagodnym. Nasze życie nie może być wypełnione kłótniami czy pytaniami. Ale z Jezusem Chrystusem. Te pierwsze wynikają z zazdrości, sporów, nadużyć i wzajemnej nieufności. W ten sposób wpadamy w pułapkę wszelkiego rodzaju głupich i niebezpiecznych ambicji, które ostatecznie pogrążają nas w ruinie i zniszczeniu. Natomiast gdy nasze życie jest przepełnione wiarą i miłością, cierpliwością i łagodnością, będziemy gotowi walczyć w dobrej wierze i zdobyć dla siebie życie wieczne. Wiara rodzi cierpliwość, a miłość łagodność. Zastanówmy się: czy staram się być święty i religijny, wypełniony wiarą i miłością, cierpliwy i łagodny?