Poniedziałek 31 tygodnia w Okresie Zwykłym
Ewangelia – Łk 14, 12-14
Podarowanie obiadu lub kolacji swoim przyjaciołom, braciom, krewnym czy bogatym sąsiadom, jest w gruncie rzeczy dla nas samych. Potrzebujemy czuć się otoczeni przez ludzi, o których myślimy, że są nam bliscy. To nie jest nasza hojność, bo w tym oczekujemy wzajemności i uznania. To jest naprawdę nasz egoizm w języku biblijnym. Aby czuć się dobrze, zapraszam tych, którzy są mi bliscy. Ale jeśli chcesz być hojny, bądź z ubogimi i potrzebującymi. O tym właśnie mówi język Jezusa. Kochaj tych, którzy potrzebują twojej miłości. Daj jedzenie temu, kto potrzebuje jedzenia. Daj ubranie temu, kto potrzebuje ubrania. Nie potrzeba teorii i seminariów na temat ubóstwa. Bądźcie z ubogimi i dzielcie się tym, co macie. Dawanie, aby było bezinteresowne, musi być dla tego, kto nic nie ma. Tylko wtedy staje się wcieleniem!