Praca jest źródłem transcendencji. Jest czymś więcej niż środkiem do życia. Praca jest środkiem łączącym nas z czymś większym niż my sami. Jest środkiem do połączenia naszych talentów z czymś większym niż my sami. To środek do uczestniczenia w wyższej misji, która wykracza poza bezpośrednie zadania i obowiązki. Ten większy cel obejmuje również wzrost poczucia koleżeństwa z tymi, którzy dzielą ten cel. To sposób na wydobycie z nas tego, co najlepsze. To nie ty stajesz się pracą, ale praca staje się misją. Misją transcendencji.

Don Giorgio