Sobota 4 tygodnia okresu zwykłego
Sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze czytanie – Hbr 13:15-17,20-21
Czytanie mówi o ofiarach, które podobają się Bogu. Jezus Chrystus złożył za nas doskonałą ofiarę i przez Chrystusa nadal składamy niekończącą się ofiarę uwielbienia, uznając Jego ofiarę. Ale to musi być uzupełnione naszą własną ofiarą na wzór Chrystusa. Co to jest. „Czyńcie nadal dobre uczynki i dzielcie się swoimi zasobami, bo to są ofiary, które podobają się Bogu”. Czynienie dobrych uczynków i dzielenie się naszymi zasobami. Dwa wymiary, które musi mieć nasza ofiara. Nie wystarczy, że czynimy dobre uczynki, ale także, musimy dzielić się naszymi zasobami. Dobroczynność i sprawiedliwość. Często okazuje się, że zadowalamy się dobrymi uczynkami, a powstrzymujemy się od dzielenia się tym, co mamy. I znowu czytanie definiuje dobre działanie. Jest to pełnienie Jego woli w każdym rodzaju dobrego działania. Działanie staje się dobrym działaniem w wierze tylko wtedy, gdy jest wykonywane zgodnie z Jego wolą. Dobre działania wykonywane zgodnie z Jego wolą. Robię to, bo Bóg chce, abym to zrobił. Nie dlatego, że jest to po prostu dobre działanie. Ponownie, dlaczego musimy się dzielić? Dzielimy się, aby przekształcić siebie, aby być możliwym do przyjęcia przez Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzielimy się tak, jak Jezus dzielił się sobą. Zastanówmy się: Czy wykonuję dobre uczynki zgodnie z wolą Boga i czy dzielę się swoimi zasobami tak, jak dzielił się sam Jezus?