Sobota 22 tygodnia okresu zwykłego
Święty Piotr Klawer
Pierwsze czytanie – List do Kolosan 1:21-23
Paweł podkreśla coś bardzo ważnego. Czym jest życie nawrócenia? Co oznacza porzucenie starych dróg i rozpoczęcie nowego życia? To znaczy „wytrwać i stać mocno na mocnym fundamencie wiary, nie pozwalając się oddalić od nadziei obiecanej przez Dobrą Nowinę”. Chodzi o to, by wytrwać i stać mocno na solidnej podstawie wiary. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek dzieje się wokół nas, trzymajmy się siły wiary. Nie chodzi o naszą siłę, ale o siłę wiary. Siła wiary jest tym, co utrzymuje nas w nadziei obiecanej przez Dobrą Nowinę. Tylko wtedy nadzieja może być nadzieją obiecaną przez Dobrą Nowinę. W przeciwnym razie będzie to nadzieja w coś innego. Solidna podstawa wiary w Jezusa Chrystusa daje nam siłę do pokładania nadziei w miłości Boga. To jest nadzieja obiecana przez Dobrą Nowinę. Zastanówmy się: Czy stoję mocno w sile wiary?