Środa 10 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 3:4-1
„Wszystkie nasze kwalifikacje pochodzą od Boga”. Jest to bardzo ważne, aby pamiętać o tym w naszym codziennym życiu. Chcielibyśmy sami się określać, tak jak byśmy chcieli. Ale Słowo Boże mówi, że wszystkie kwalifikacje pochodzą od Boga. Nie możemy więc kwalifikować samych siebie, ale przyjmować kwalifikacje, które pochodzą od Boga. Chcielibyśmy również kwalifikować tych, którzy są wokół nas. Ale znowu, Słowo Boże mówi, że wszystkie kwalifikacje pochodzą od Boga. Nie jesteśmy więc w stanie kwalifikować innych. Nie jesteśmy w stanie osądzać innych. Paweł mówi również, w jaki sposób kwalifikacje pochodzą od Boga. Kwalifikacja od Boga opiera się na Duchu, który daje życie, a nie na literach pisanych, które przynoszą śmierć. Duch Boży, który daje życie, zawsze stara się widzieć światło i życie. Litery, które przynoszą śmierć, próbują przynieść ciemność i śmierć. Musimy poddać się Duchowi, aby zawsze widzieć życie i światło. Zastanówmy się: Czy jestem gotowy zakwalifikować siebie i innych w świetle Ducha, który przynosi życie?