Podwyższenie Krzyża Świętego
Ewangelia – Jan 3, 13-17
W to święto Podwyższenia Krzyża Świętego moja refleksja brzmi: czy Krzyż Święty jest wywyższony w moim życiu? To miłość i nabożeństwo do Krzyża Świętego wywyższa Krzyż Święty w naszym życiu. Krzyż Święty jest podsumowaniem historii zbawienia. Jest fundamentem wiary. Jest źródłem nadziei i wyrazem miłości. Krzyż Święty jest tym, co czyni różnicę w naszych cierpieniach. Krzyż Święty oczyszcza nasze cierpienia osobiste, te, które podejmujemy dla osiągnięcia naszych celów, przez miłość drugiego człowieka. Krzyż Święty przekształca nasze cierpienia zadawane przez innych w narzędzia łaski dla nich samych. Święty Krzyż podnosi niewytłumaczalne cierpienia w oczekiwanie z miłością na trzeci dzień – dzień zmartwychwstania.