Środa III tygodnia Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie – Pwt 4:1,5-9
W tym fragmencie możemy dostrzec dwa ważne elementy. Jaki jest cel wszystkich praw i zwyczajów? To jest bardzo jasne. Teraz, Izraelu, zwróć uwagę na prawa i zwyczaje, których cię dziś uczę, i przestrzegaj ich, abyś miał życie i mógł wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą daje ci Pan, Bóg twoich ojców. Aby mieć życie i posiąść ziemię, którą Bóg obiecał. Znowu jest powiedziane; Zachowaj je, przestrzegaj ich, a one pokażą narodom twoją mądrość i zrozumienie. To jest życie z mądrością i zrozumieniem. Tak więc ostatecznie celem praw i zwyczajów jest posiadanie życia, posiadanie ziemi obiecanej, życie w mądrości i zrozumieniu. Innymi słowy, prawa i zwyczaje są dla naszego integralnego rozwoju. Abyśmy znaleźli światło i żyli w świetle. Drugi element w tym czytaniu: o tym, z czego powinniśmy być dumni w naszym życiu? I rzeczywiście, jaki jest wielki naród, który ma swoich bogów tak blisko, jak Pan Bóg nasz jest dla nas, ilekroć do niego wołamy? Jeśli chcemy być z czegoś dumni, to powinna to być bliskość Boga z nami. Bóg jest blisko nas w Eucharystii, w innych sakramentach i w Słowie Bożym. To jest to, co czyni nas szczęśliwymi w naszym życiu. Bliskość Boga mimo naszej grzeszności. Poddajmy się refleksji: Wielki Post to czas odnajdywania piękna praw Boga i Jego bliskości.