Święty Łukasz, Ewangelista – Święto
Pierwsze czytanie – 2 Tymoteusza 4:10-17
„Lecz Pan stanął przy mnie i dał mi moc, aby przeze mnie całe orędzie było głoszone wszystkim poganom do słuchania”. Dziś obchodzimy święto św. Łukasza, który w wyjątkowy sposób świadczył o życiu Chrystusa i wczesnego Kościoła. W słowach św. Pawła możemy zrozumieć tego przyczynę. W podróży misyjnej św. Pawła pozostał z nim tylko Łukasz. W trudach podróży misyjnej Paweł znajdował pocieszenie w obecności Pana, czego doświadczał również Łukasz. Paweł czuł, że Pan stoi przy nim i daje mu moc, aby Paweł stał się narzędziem szerzenia ewangelii. W ten sam sposób Łukasz również stał się narzędziem w szerzeniu ewangelii. Tak więc, w chwilach trudności w naszym życiu, kiedy czujemy obecność Pana u naszego boku i kiedy czujemy, że Pan daje nam moc, stajemy się narzędziami głoszenia ewangelii. Zastanówmy się: Czy czuję obecność Pana u mego boku w moich trudnościach, abym mógł stać się narzędziem Jego poselstwa?