Mentalność dzielenia się dobrem, które posiadamy, powinna być naszą stałą misją. W rzeczywistości, wymiar dzielenia się jest nieodłączną częścią każdego dobra, które do nas dociera. Jeśli nie dzielimy się z innymi, dobro to ulega w nas stagnacji i traci swoją „boską” naturę. Przekształca się w egoizm. Tak więc, aby uzyskać maksimum z każdego dobra, które do nas przychodzi, musimy być tylko kanałami. Kanałami dobra i nie blokować go w sobie. Pozwólmy mu płynąć do wszystkich wokół nas. Wtedy misja zostanie wypełniona.

Don Giorgio