CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 13 czerwca

Święty Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła
Wtorek 10. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 1:18-22
„…u Niego zawsze było Tak…”. W tym małym akapicie możemy dostrzec coś fundamentalnego. Paweł podkreśla fakt życia w Jezusie Chrystusie. Wszystkie Boże obietnice Starego Testamentu wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Tak więc nasza odpowiedź Bogu w Jezusie Chrystusie nigdy nie może być „Nie”, ale tylko „Tak”. Święty Paweł nawet to podkreśla: „Wiele obietnic, które Bóg uczynił, tak dla nich wszystkich jest w Nim. Dlatego to „przez Niego” odpowiadamy Amen na chwałę Boga”. Relacja Boga z nami jest zapewniona w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, w Jezusie Chrystusie nasza relacja z Bogiem jest konkretna i ostateczna. Słowo Boże nawet podaje na to dowód. „Pamiętaj, że to sam Bóg zapewnia nas wszystkich i ciebie o naszej pozycji w Chrystusie i namaścił nas, naznaczając nas swoją pieczęcią i dając nam zastaw, Ducha, którego nosimy w naszych sercach”. Duch Święty, którego otrzymujemy w sakramentach, jest dowodem naszej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Duch Święty, którego nosimy w sercu, jest zadatkiem stałej relacji Boga z nami. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie zawsze mówić Bogu „Tak” w oparciu o naszą relację z Bogiem w Jezusie Chrystusie?

Share: