Wtorek 22 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Łk 4, 31-37
Nauczanie Jezusa robiło wrażenie na słuchaczach, ponieważ Jego Słowa były Duchem i Prawdą. My też zawsze chcemy robić wrażenie na ludziach i używamy do tego wszystkiego, co się da. Ale to, co jest rzeczywiście potrzebne, to bycie uległym Duchowi Świętemu. Wtedy Duch Święty przemawia przez ciebie, a twoje słowa stają się narzędziami łaski. Wszystkie ludzkie techniki są dobre, ale mają ograniczenia. Ale kiedy stajemy się narzędziem Ducha Świętego, łaska nas wzmacnia. Kiedy człowiek opętany duchem nieczystym buntował się, słowa Jezusa uspokoiły go i uzdrowiły. Jak ja radzę sobie z nieprzyjemnymi reakcjami ludzi wokół mnie? Czy moje słowa ich uspokajają, czy prowokują ich bardziej? Nie polegaj na naszej sile, ale na sile bycia narzędziem Ducha Świętego.