CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 18 maja

Wniebowstąpienie Pańskie
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 1:1-11
Dzisiaj jest święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie to święto, w którym otrzymaliśmy wyraźne wskazanie dotyczące przyszłości. Jezus został wywyższony i zniknął z oczu uczniów. Ale w to święto otrzymaliśmy wiele zapewnień. Wniebowstąpienie to święto, w którym jesteśmy zapewnieni o przyjściu Ducha Świętego. Wniebowstąpienie jest świętem, w którym określona jest nasza misja. Wniebowstąpienie to święto, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że Jezus powróci z nieba. Jesteśmy zapewnieni o przyjściu Ducha Świętego. A Duch Święty daje nam moc. Ta moc Ducha Świętego uczyni nas świadkami nie tylko w Jerozolimie, ale w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi. Ta moc czyni Kościół misjonarzem aż po krańce ziemi. Ta moc czyni każdego z nas misjonarzem aż po krańce ziemi. To świadectwo aż po krańce ziemi zostanie potwierdzone przez powtórne przyjście Jezusa. To jest przyszłość. Tak więc we Wniebowstąpieniu otrzymaliśmy kierunek, w którym powinniśmy podążać, otrzymaliśmy kierunek ku przyszłości. Zastanówmy się: Czy naprawdę widzę przyszłość w święcie Wniebowstąpienia?

Share: